Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Podujatie "Granty pre samosprávu"

11.05.2018
Včera, dňa 10.5.2018 sa uskutočnil prvý zo série štyroch spojených infodní pod názvom "Granty pre samosprávu v regiónoch Slovenska", v rámci ktorých sa v priebehu mája predstaví až dvanásť finančných mechanizmov za aktívnej účasti slovenského ministerstva zahraničia a Úradu vlády SR.

Hlavným cieľom spojených infodní je pomôcť mestám a obciam získať komplexnejší prehlaď o európskych grantoch na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom mieste a v rámci jedného dňa.

Projekt sa realizuje
 v mesiaci máj v 4 slovenských mestách – Banská Bystrica (10.5.2018), Prešov (15.5.2018), Košice (16.5.2018) a Trenčín (24.5.2018).

Organizátormi sú Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond a aktívnu súčinnosť na tomto projekte poskytlo aj Združenie miest a obcí Slovenska a informačná sieť Europe Direct v regiónoch koordinovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

REGISTRÁCIA NA PODUJATIA A BLIŽSIE INFORMÁCIE: www.europapreobcanov.sk