Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vydal prvú celoeurópsku digitálnu výročnú správu grantov EHP a Nórska

14.06.2018
Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vydal prvú celoeurópsku digitálnu výročnú správu grantov EHP a Nórska s názvom "Bridging Europe”.
 
Programy a projekty podporované zo strany Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP a Nórska v celej Európe majú významný vplyv pre milióny ľudí. Vždy je veľkou výzvou zhrnúť a ukázať úspechy, ktoré sa grantmi dosahujú, najmä vtedy, ak nie sú využité moderné prostriedky, ako napríklad digitálna správa. Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli preto zvolil tento spôsob, ktorý je atraktívny, moderný a šetrný k životnému prostrediu, čo je mimochodom v priamom súlade s úsilím o zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu.
 
Ľudia za faktami a číslami
Granty Islandu, Lichtenštajnska a Nórska poskytli približne 1,8 miliardy EUR prostredníctvom takmer 150 programov v 16 krajinách. Úrad pre finančný mechanizmus v Bruseli vyjadruje potešenie z prezentácie výsledkov a úspechov z realizácie programov. Tým skôr, keď je možné použiť formát videí, dynamické tabuľky, odkazy či obsah, ktorý možno zdieľať pre vyzdvihnutie dvoch hlavných cieľov finančných mechanizmov – znižovanie sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými a prijímateľskými štátmi.Tohtoročné výsledky 
Tohtoročná správa je vytvorená s dôrazom na prezentáciu príbehov a ľudí, ktorí stoja za všetkými faktami a číslami. Vo videu vyššie, traja ministri z prispievateľských štátov osobne predstavujú výročnú správu.
Finančný mechanizmus EHP bol v posledných rokoch jedným z hlavných zdrojov podpory občianskej spoločnosti v prijímateľských krajinách, pri presadzovaní demokratických hodnôt a ľudských práv. Bolo podporených viac ako 1000 organizácii občianskej spoločnosti naprieč Európou. V kapitole Občianska spoločnosť  informujú zamestnanci spoločnosti K-monitor, ako bojujú proti novým technológiám proti korupcii.
Je veľmi ťažké vyhnúť sa zmenám klímy, ktoré nás obklopujú. Granty EHP a Nórska prispeli k takmer 40 stratégiám na prispôsobenie sa zmene klímy, ktoré boli vypracované na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. V kapitole Energetika a klimatické zmeny , môžete kliknúť na mapu, kde môžete vidieť obrovský dopad klimatických zmien na Európu a dozvedieť sa viac o tom, aké opatrenia sa realizujú na jej zmiernenie.
V kapitole o spravodlivosti a vnútorných záležitostiach môžete prečítať o Eliške, českej väzenkyni, ktorá sa snaží získať späť svoj život. Ženská väznica získala podporu z nórskych grantov v rámci programu zameraného na ochranu ľudských práv, posilnenie inštitucionálnych kapacít a zvyšovanie kvalifikácie odborníkov a podporu spolupráce a vzájomného vzdelávania.
Toto sú len niektoré príklady z výročnej správy.

Správa je k dispozícii na: https://annualreport2018.eeagrants.org/