Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Evaluačná správa programu Kultúrne dedičstvo

25.06.2018
V mesiacoch 03-06/2018 prebehla evaluácia programu "Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ realizovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, ktorú vykonala spoločnosť ERUDIO, s.r.o. Prievidza.