Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Innovation Norway - program "Sociálny dialóg - dôstojná práca" - Otvorenie výzvy pre cestovné granty za účelom vývoja budúcich bilaterálnych partnerstiev

08.08.2018
Zahraničný správca programu - nórska vládna agentúra pre inovácie - Innovation Norway vyhlásil svoju prvú výzvu v rámci programu "Sociálny dialóg - dôstojná práca" zameranú na cestovné granty za účelom vyhľadávania a vývoja budúcich bilaterálnych partnerstviev.

Všetky bližšie informácie sú k dispozícii tu: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/decentworktravelsupport/

Ak máte nejaké otázky je potrebné kontaktovať priamo správcu programu - Innovation Norway na emailovej adrese: decentwork@innovationnorway.no