Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Tlačová správa: Granty EHP a Nórska budú na Slovensku opäť po ruke

15.11.2018
Granty EHP a Nórska sú dnes značkou, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto, a možno ich označiť ako úspešný príbeh podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je, mimochodom,  aj výstižné celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2014-2021,“ povedal na dnešnej Otváracej konferencii Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

V súčasnosti ide na Slovensku v poradí už o tretie obdobie Grantov EHP a Nórska, v ktorom je alokovaných cca 113 miliónov eur, čo je približne  o 30 viac ako v predchádzajúcom období (2009 – 2014), v ktorom sa podarilo realizovať cca 200 zmysluplných projektov.  Štátny rozpočet SR sa na financovaní programov podieľa 15 percentami.
 
Memorandá o porozumení medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom  podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vtedajšia ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová koncom novembra 2016 v Bratislave, v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR. Podpisom memoránd  bola odštartovaná aj príprava ôsmich programov podporených v tomto programovom období, ako aj programových dohôd ako kľúčových dokumentov pre implementáciu grantov v Slovenskej republike.
 
Na dnešnej konferencii došlo tiež k podpisu dvoch programových dohôd pre programy, v ktorých vystupuje Úrad vlády SR ako ich správca, teda inštitúcia zodpovedná za implementáciu jednotlivých programov. Ide o tieto programy: 
  • Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci Finančného mechanizmu EHP
  • Domáce a rodovo podmienené násilie(9 mil. eur)– implementácia v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.
Programové dohody podpísali: za oba finančné mechanizmy, tzn.  za Nórsko, Island a Lichtenštajnsko J. E. Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR: “Po podpise dohôd pristúpi správca týchto programov, ktorým je Úrad vlády SR, k príprave a k zverejneniu prvých výziev. Predpokladáme, že sa tak môže stať už v priebehu prvého polroka 2019.“
 
Súčasťou otváracej konferencie bolo okrem aktuálnych informácií od správcov jednotlivých programov aj vyhlásenie výsledkov súťaže o slogan nového programového obdobia, ktorá bola zrealizovaná na fb stránke „Granty EHP a Nórska na Slovensku“.
 
Informácie týkajúce sa nového programového obdobia čerpania Grantov EHP a Nórska sú zverejnené na webových sídlach:  www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk.
 

Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk
 
Programové obdobie 2014-2021  v kocke

Alokované finančné prostriedky  – 113 mil. eur
Implementácia štyroch programov bola zverená Úradu vlády SR v pozícii správcu programu. Ide o programy:
PROGRAM: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci FM EHP,
PROGRAM: Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť(8,5 mil. eur) – implementácia v rámci FM EHP,
PROGRAM: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (15 mil. eur) – implementácia v rámci NFM,
PROGRAM: Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. eur) – implementácia v rámci NFM.
 
Ďalšie tri programy a fond sú implementované inými inštitúciami ako Úrad vlády SR. Ide konkrétne o:
PROGRAM: Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania (20 mil. eur) – Správca programu: Výskumná agentúra (implementácia v rámci oboch mechanizmov – FM EHP a NFM),
PROGRAM: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (16 mil. eur) – Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR (implementácia v rámci oboch mechanizmov – FM EHP a NFM),
FOND pre aktívne občianstvo (9 mil. eur) – Správca fondu: Konzorcium troch nadácií - Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie,
PROGRAM: Sociálny dialóg a dôstojná práca(582 tis. eur) – Správca programu: Innovation Norway.