Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

Aktuálne vyhlásená výzva v rámci Fondu pre aktívne občianstvo (Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou)

02.11.2018
Jedným z programov, ktorý je implementovaný na Slovensku v rámci grantov EHP 2014-2021 je aj Fond pre aktívne občianstvo (ACF).
Tento fondu spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

V období 2018 – 2023 rozdelí Fond pre aktívne občiastvo (ACF) v 17 grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR na projekty slovenských občianskych organizácií a poskytne ďalšie podporné aktivity, napr. vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.

Všetky informácie o aktuálne vyhlásených výzvach, ako aj o samotnom fonde nájdete na: https://acfslovakia.sk/