Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03003 - Koordinátor projektu


Projekt:VRÁŤME VODU PRÍRODE
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Rudina
Víťazný uchádzač:Mgr. Alexandra Mihaldová, CASSIEN, M.Nešporu 1186/7, 024 24 Kysucké Nové mesto
Cena:1 920,00
Zmluva:http://zsrudina.edupage.org/zmluvy/Objednavka_koordinator.doc