Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03003 - Stavebné práce a dreviny


Projekt:VRÁŤME VODU PRÍRODE
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Rudina
Víťazný uchádzač:Lalima, s.r.o., Hliník nad Váhom 71, Bytča
Cena:35 957,38
Zmluva:https://zsrudina.edupage.org/zmluvy/Lalima.PDF