Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03007 - Náučná preliezka - dažďová záhrada, dodávka exteriérových prvkov


Projekt:UZDRAVME SVET
Názov verejného obstarávateľa:Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Víťazný uchádzač:DETSKÉ IHRISKÁ s.r.o., Obchodná 9/17, 078 01
Cena:6 000,00
Zmluva:http://habj.sk/zmluvy/zmluva%20projekt.pdf