Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03007 - Zabezpečenie procesov verejného obstarávania


Projekt:UZDRAVME SVET
Názov verejného obstarávateľa:Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Víťazný uchádzač:EUBICO s.r.o., Majakovškého 9, 811 04 Bratislava
Cena:3 000,00
Zmluva:http://habj.sk/zmluvy/zmluva%20EUBICO.pdf