Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03016 - Nádoby na zachytávanie dažďovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej školy
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Prešov
Víťazný uchádzač:PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika
Cena:1 565,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2016191&l=sk