Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03016 - Nákup drevín a ich výsadba


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej školy
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Prešov
Víťazný uchádzač:OFFICE STAR, s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
Cena:8 080,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2061046&l=sk