Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03017 - Tlač a grafika


Projekt:Voda a dážď patria do záhrad
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov
Víťazný uchádzač:RIVERA, s.r.o., Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves
Cena:1 836,00
Zmluva:http://zverejnovanie.skolahrhov.sk/public/upload/463aae_Z%C5%A0_1111.PDF