Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03017 - Plastové nádoby na zber dažďovej vody (zopakované VO)


Projekt:Voda a dážď patria do záhrad
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou
Víťazný uchádzač:EKOVOLT s.r.o., Mlynská 13,053 11 Smižany
Cena:3 526,14
Zmluva:http://zverejnovanie.skolahrhov.sk/public/upload/88d3d1_1123.PDF