Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03017 - Skleník - walipini


Projekt:Voda a dážď patria do záhrad
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou
Víťazný uchádzač:Hrhovské služby s.r.o., SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
Cena:5 631,06
Zmluva:http://zverejnovanie.skolahrhov.sk/public/upload/3f2fba_1122.PDF