Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03017 - Exteriérová eko-učebňa so zelenou strechou, vertikálnym zazelenením a informačnými panelmi (zopakované VO)


Projekt:Voda a dážď patria do záhrad
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou
Víťazný uchádzač:MARUS s.r.o., Filinského cesta 2984/8, 052 01 Spišská Nová Ves
Cena:15 765,07
Zmluva:http://zverejnovanie.skolahrhov.sk/public/upload/3ad276_1139.PDF