Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03021 - Trieda v prírode - Altán


Projekt:Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Podvysoká 307
Víťazný uchádzač:TEMPRO – Stavebná firma s.r.o., Horná ul. 126, 022 01 Čadca
Cena:8 299,96
Zmluva:http://zspodvysoka.edupage.org/zmluvy/ZMLUVA_O_dielo.pdf