Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03021 - Pracovné náradie


Projekt:Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Podvysoká 307
Víťazný uchádzač:Euronáradie – Stanislav Viležinský, Námestie slobody 6, 022 01 Čadca
Cena:2 707,08
Zmluva:http://zspodvysoka.edupage.org/zmluvy/KZ_naradie%283%29.pdf