Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03021 - Pracovný materiál


Projekt:Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Podvysoká 307
Víťazný uchádzač:Ing. Michal Chrastina - Ideal Garden, Za Tescom, 022 01 Čadca
Cena:5 932,44
Zmluva:http://zspodvysoka.edupage.org/zmluvy/KZ-Prac.material.pdf