Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03021 - Zberný systém vody


Projekt:Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Podvysoká 307
Víťazný uchádzač:Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia, 023 57 Podvysoká
Cena:1 564,50
Zmluva:http://zspodvysoka.edupage.org/zmluvy/ZMLUVA_O_dielo_zberny_system.pdf