Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03021 - Projektová dokumentácia


Projekt:Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Podvysoká 307
Víťazný uchádzač:Ing. Milan Kožák, Podvysoká 307, 023 57 Podvysoká 307
Cena:900,00
Zmluva:http://zspodvysoka.edupage.org/zmluvy/objednavky_2014_ZS.pdf