Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03023 - Koordinátor projektu-ACC03022


Projekt:VODA OKOLO NÁS - WAU
Názov verejného obstarávateľa:Špeciálna základná škola internátna,Bytča
Víťazný uchádzač:Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Cena:2 400,00
Zmluva:http://www.szsibytca.sk/files/zmluvy/zmluva_o_posk_sluzieb_koordinator_projek...