Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03025 - Poskytnutie služieb - koordinátor revitalizačných opatrení


Projekt:S Modrou školou k lepšej klíme
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Hrušov
Víťazný uchádzač:OZ STRUK, Medovarce 68, 962 65 Hontianske Nemce
Cena:3 580,00
Zmluva:http://zshrusov.edupage.sk/text/?text=text/text1&subpage=1