Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03027 - Vybudovanie jazierka


Projekt:Eko-klimax 2014
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Martin
Víťazný uchádzač:Manada Trading s.r.o., Sebedražská 8, 971 01 Prievidza
Cena:9 636,86
Zmluva:https://drive.google.com/folderview?id=0B7crNhJ3qhJuclpqWjRTdk1JU1U&usp=shari...