Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03028 - Vypracovanie projektovej dokumentácie


Projekt:Modernizácia učebných osnov o problematiku manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou
Víťazný uchádzač:LEDEX, s.r.o.
Cena:984,00
Zmluva:http://www.zszupkov.sk/wp-content/uploads/zmluvy/zmluva_o_dielo_006_2014.pdf