Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03028 - Vybudovanie adaptačných opatrení k projektu Modernizácia učebných osnov o problematiku manažmentu dažčových vôd v areáli ZŠ Župkov


Projekt:Modernizácia učebných osnov o problematiku manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou
Víťazný uchádzač:MANADA Trading s.r.o., Sebedražská 679/8, 971 01 Prievidza
Cena:24 516,60
Zmluva:http://www.zszupkov.sk/wp-content/uploads/2015/zmluvy/zmluva_17_2015.pdf