Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03029 - Výkon technickej asistencie – externý manažment


Projekt:Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vod v ZŠ Slažany
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola, Sľažany 122
Víťazný uchádzač:Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen
Cena:4 980,00
Zmluva:http://zsslazany.edupage.org/zmluvy/Zmluva_-Vodales.pdf