Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03029 - Vybudovanie adaptačných opatrení k projektu


Projekt:Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vod v ZŠ Slažany
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola, Sľažany 122
Víťazný uchádzač:Ing. Jaroslav Magát, Velčice 331
Cena:26 816,00
Zmluva:http://zsslazany.edupage.sk/zmluvy/Zmluva_o_dielo_-_Magat.pdf