Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03035 - Priepustná dlažba


Projekt:Revitalizuj a zachráň planétu
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
Víťazný uchádzač:Ing. Ľubomír Sedláček, 31, 925 51 Šintava
Cena:6 429,48
Zmluva:http://www.zverejni.info/files/37840517/zmluva%20dla%C5%BEba1.pdf