Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03049 - Zabezpečenie nákupu stromov, semien tráv, kvetov a živých plotov (cez EKS)


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
Víťazný uchádzač:OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
Cena:8 892,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1976178