Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03049 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho Humenné
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
Víťazný uchádzač:DAAX spol. s r.o., Dedinská 30/87, 01001 Žilina
Cena:1 499,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2014430&l=sk