Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03050 - Kvapka:kolobeh vody a príprava komunitného arboréta - skleník


Projekt:KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355
Víťazný uchádzač:EUROTREND SK s.r.o., Priemyselná 1/3860, 071 01 Michalovce
Cena:12 711,31
Zmluva:http://zsbudkovce.edupage.org/zmluvy/Sklenik.pdf