Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03051 - Dažďová záhrada


Projekt:EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michalovce
Víťazný uchádzač:Ondrej Krišta-OK GARDEN, 094 35 Čaklov
Cena:19 968,22
Zmluva:http://zsmoumi.edupage.org/zmluvy/scan0042.pdf