Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03060 - Nákup drevín a ich výsadba


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Strednej odbornej škole
Názov verejného obstarávateľa:Stredná odborná škola
Víťazný uchádzač:Green-Oasis, spol. s r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Cena:4 310,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2060423&l=sk