Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03062 - Nákup drevín a ich výsadba


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v základnej škole s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou P. E. Dobšinského Teplý Vrch
Víťazný uchádzač:Green-Oasis, spol. s r.o., Tallerova 4, 811 02, Bratislava
Cena:3 800,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2061054&l=sk