Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03064 - Nákup drevín a ich výsadba


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec
Víťazný uchádzač:LUKA Centrum s.r.o., Šafárikova 1967/17, 981 02 Tornaľa
Cena:3 890,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2061057&l=sk