Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03064 - Nádoby na zachytávanie dažďovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec
Víťazný uchádzač:PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika
Cena:2 600,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2018064&l=sk