Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03065 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Bajerov
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Bajerov
Víťazný uchádzač:Painthouse s.r.o.,Turie 539,013 12 Turie,
Cena:2 700,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1776552&l=sk