Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03065 - Nákup drevín a ich výsadba


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej škole s materskou školou Bajerov
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola s materskou školou Bajerov
Víťazný uchádzač:OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
Cena:6 999,99
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2056564&l=sk