Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03067 - Nádoby na zachytávanie daždovej vody (cez EKS)


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Odbornom učilišti internátnom v Lučenci
Názov verejného obstarávateľa:Odborné učilište internátne
Víťazný uchádzač:PIKULA Spolka z o.o., Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika
Cena:3 650,00
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2014436&l=sk