Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03067 - Nákup drevín a ich výsadba


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Odbornom učilišti internátnom v Lučenci
Názov verejného obstarávateľa:Odborné učilište internátne
Víťazný uchádzač:OFFICE STAR, s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
Cena:3 999,99
Zmluva:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2061042&l=sk