Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03069 - Drevený záhradný domček, slúžiaci na vyučovanie a vybavenie domčeka - drevené stoly a lavice


Projekt:Naučme sa environmentálne myslieť a konať pre prospech všetkých
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
Víťazný uchádzač:BPP s.r.o., Cesta ku smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica
Cena:5 240,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1977084&l=sk