Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

ACC03069 - Výsadba dažďovej záhrady


Projekt:Naučme sa environmentálne myslieť a konať pre prospech všetkých
Názov verejného obstarávateľa:Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
Víťazný uchádzač:Záhradníctvo Alpinum - Valéria Rothová, Horná Ves 84
Cena:10 882,00
Zmluva:http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2099425&l=sk