Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01004 - Rekonštrukcia jestvujúceho objektu - stavebné práce


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Bratislavský samosprávny kraj
Víťazný uchádzač:CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
Cena:228 900,00
Zmluva:http://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/125/125109/2015-146-oicsmavo.pdf