Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01004 - Služby súvisiace s koordináciou projektu (Brána do života)


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Brána do života
Víťazný uchádzač:Mgr. Andrea Navrátilová Žiaková, Podzáhradná 12285/4A,82106 BA
Cena:14 280,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii