Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01004 - Publicita


Projekt:BEZPEČNÝ ŽENSKÝ DOM
Názov verejného obstarávateľa:Občianske združenie Brána do života
Víťazný uchádzač:Michal Krajčír, Lužná 229/43, 927 05 Šaľa
Cena:4 900,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii