Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01005 - Poskytovanie „právnych služieb“ v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva


Projekt:Poradenské centrum Progresfem
Názov verejného obstarávateľa:PROGRESFEM
Víťazný uchádzač:Mgr. Kristína Hoholíková, advokát, Nám. sv. Egídia 55, 058 01 Poprad
Cena:5 760,00
Zmluva:Odkaz nie je k dipozícii