Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

DGV01006 - Poskytovanie „právnych služieb“ v rámci špecializovaného právneho poradenstva


Projekt:Poradenské centrum HANA v Spišskéj Novej Vsi
Názov verejného obstarávateľa:OZ HANA
Víťazný uchádzač:JUDr. Ľubomíra Bašistová Virová, Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Cena:4 032,00
Zmluva:Odkaz na zmluvu nie je k dispozícii