Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

INC01013 - Klub Rómskeho jazyka - prenájom (ex post overenie)


Projekt:" Rómsky jazyk - most medzi nami "
Názov verejného obstarávateľa:Súkromné gymnázium Kremnica
Víťazný uchádzač:1)Združenie Útočište, J. Horvátha 865/15, 967 01 Kremnica, 15€ (1.miestnosť 5€/h;2.miestnosť 10€/h)
Cena:4 320,00
Zmluva:http://sgkca.edupage.org/files/1ff.pdf