Archívna stránka Programového obdobia 2009-2014
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.eeagrants.sk / www.norwaygrants.sk

INC01013 - Prezentácia cieľov a výsledkov školy v NR SR- Deň Rómov- školské uniformy


Projekt:" Rómsky jazyk - most medzi nami "
Názov verejného obstarávateľa:Súkromné gymnázium Kremnica
Víťazný uchádzač:Clero s.r.o., 951 21 Rišňovce 193
Cena:4 649,50
Zmluva:http://sgkca.edupage.org/files/3.pdf